Trasy Biegowe

UWAGA!!! Ze względu na brak zgody ze strony Nadleśnictwa w Krzeszowicach, w finalnym etapie realizacji projektu, trasy biegowe nie mogą zostać oznaczone znakami na drzewach i tablicą informacyjną. Z tego powodu udostępniam całość danych, które mogą częściowo zachęcić do wizyt w zakamarkach Lasu Zabierzowskiego. Niestety ze względu na często skomplikowany przebieg tras, bez oznaczeń na drzewach bieganie na takich trasach będzie trudne! Mapa została przygotowana przez pracowników firmy Compass, za darmo.

UWAGA!!! Ponowne  starania o możliwość oznaczeń tras zostały wyznaczone przez Nadleśnictwo w Krzeszowicach na drugą połowę 2016r. Brak w tej chwili jednoznacznych przesłanek co do możliwego pozytywnego wyniku takich starań.

UWAGA!!! Planem docelowym miało być zorganizowanie biegu górskiego na terenie Lasu Zabierzowskiego (na uprzednio oznaczonych trasach biegowych)  i w ten sposób promocja naszej aktywnej gminy! Bez solidnego stałego oznaczenia tras, wykorzystanie w pełni leśnych odcinków lasu, uniemożliwia rozegranie dobrze zorganizowanych zawodów!

Trasy to dwie pętle w Lesie Zabierzowskim, które zdaniem autora odsłonią piękno zakątków naszego urokliwego lasu, oraz dodatkowo jedna która przekracza  Wąwóz Kochanowski i przebiega przez fragment lasu w rejonach Kochanów, Nielepice, Kleszczów. Trasy są wymagające i dostarczą zarówno doznań estetycznych jak i solidnej dawki zmęczenia.

Przygotowaliśmy trasy, których start znajduje się pod tzw. „zapałką” na szczycie ul. Leśnej w Zabierzowie oraz dodatkowo jedną ze startem przy restauracji Grube Ryby. Tam też planowaliśmy zlokalizować odpowiednie tablicę informacyjne z przebiegiem tras i ważnymi informacjami o regulaminie i zagrożeniach (jedna gotowa tablica w chwili obecnej znajduje się w piwnicy u autora):

Tablica do druku

Celem odróżnienia od tras pieszych i rowerowych, na oznaczeniach planujemy wykorzystać wizerunek biegacza oraz jaskrawe kolory:

Szlakpomar

REGULAMIN:

Trasy mają zostać oznaczone jednokierunkowo co oznacza, że odwrócenie kierunku biegu jest możliwe po dobrym zapoznaniu się z trasą.

Trasy uznajemy za średnio-trudne, bieganie na wyznaczonych trasach może powodować zwiększone ryzyko urazu, a nawet ciężkiego uszkodzenia ciała, ze zgonem włącznie. Dlatego zaleca się korzystanie z tras świadomie ponosząc powyższe ryzyko, na własną odpowiedzialność.
Dodatkowo ze względu, na duże obciążenia organizmu zaleca się uprawianie biegania po wcześniejszej konsultacji z lekarzem sportowym, który nie stwierdzi przeciwwskazań do nasilonego wysiłku biegowego.

Tereny na których znajdują się trasy są zarządzane przez  Nadleśnictwo w Krzeszowicach. Wiąże się to z możliwością okresowego zamknięcia tras związanego z pracami leśnymi. Żądamy od biegaczy bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom pracowników Nadleśnictwa w Krzeszowicach, w powyższych sytuacjach.

Żądamy od biegaczy dopilnowania o czystość na trasach. W jakichkolwiek sytuacjach potwierdzonego zaśmiecania tras przez biegaczy sprawa nie pozostanie bez konsekwencji.


1. TRASA RÓŻOWA                  Szlakroż

długość 6.00 km

podbiegi w pionie 200 m

Opis: startujemy pod „zapałką” w lewo od potencjalnej tablicy informacyjnej, czyli w kierunku Grzybowa. Po ok 100m. skręt 90 w lewo w ścieżkę. Trzymamy się jej długo, prowadzi blisko granicy lasu, przez urozmaicony teren,przecinamy krótkie wąwozy, uskoki terenu, liczne krótkie skręty. Raczej jasny przebieg w tym odcinku.  Po ok 1 km trasa lekko zakręca w dół w prawo i solidnym zbiegiem docieramy do niedawno oznaczonego kawałka prywatnego terenu. Kiedyś ścieżka przebiegała w lewo właśnie przez ten teren, a teraz logika nakazuje by biec lasem, lecz równolegle do starej ścieżki, trochę poniżej na prawo od uskoku terenu. Lekko podbiegamy i przecinamy kilkumetrowy wąwóz by odnaleźć dalszy ciąg trasy. Dalej lekko w górę kilka nagłych skrętów i po płaskim na prawo od ogrodzonego terenu działek, dobiegamy do bramki wejściowej na teren działek. My w prawo i w dół, uwaga sporo korzeni ukrytych w liściach. Od prawej dochodzi ścieżka, my prosto. Jesteśmy już prawie na dole, uwaga rozwidlenie, my w prawo i po kilkudziesięciu metrach niespodziewanie w prawo w bardzo ostre zejście (fantazja autora lekko poniosła)ok. 10m na parking pod „Restauracją Kmita”. Wbiegamy pomiędzy tablicą informacyjną a drzewem. Dalej przecinamy parking by po drugiej stronie w prawym rogu odnaleźć fragment chodnika. Dalej w las: po 20 m chodnika  my trochę w lewo i przez strumyk i mały mostek. Teraz solidny podbieg, po drodze przecinamy trakt leśny i dalej w górę. Na szczycie docieramy do prostopadłej ścieżki i w prawo. Podbieg odpuszcza, ale raczej cały czas w górę. Po kilku minutach rozwidlenie, my w prawo w dół. Zbiegamy do strumyka, by za nim przeciąć asfaltową drogę i kierując się ok 5-10 m na prawo odnajdujemy podbieg na leśnej ścieżce. Prowadzi mocno w górę i stopniowo odpuszcza, wbiegamy na polankę z budką obserwacyjną w lewej części. My trzymając się ścieżki w lewo i 100 m wzdłuż polany, a następnie traktem dwukołowym docieramy do skrzyżowania: tu spotkanie z trasą pomarańczową (która dociera z naprzeciw i skręca w nasze prawo, jej lewo) my prosto czyli powoli w dół, po zbiegu docieramy do „Skrzyżowania 7-miu Dróg”. Tam konsekwentnie unikając asfaltu na drugą stronę i w prawe drugie klarowne odbicie (jest jeszcze jakaś ścieżka przed nimi – wiec może to być trzecie prawe odbicie) czyli wąwozik wznoszący się w górę, następnie prowadzący prawym zboczem wąwozu, którego dnem  po lewej, z naprzeciwka dobiega trasa pomarańczowa. Dobiegamy do skrzyżowania i skręt w prawo w górę, następnie płasko by w końcu zbiegając 200m dotrzeć do szutrowej drogi. W tym miejscu możemy biec szutrem w prawo i po ok 180m podbiegu znaleźć się pod „zapałką”, lub przebiec na wprost i zacząć zbiegać w trasę pomarańczową by podjąć kombinację różowo-pomarańczową 12,33km. Mam nadzieję że ten opis jakkolwiek pomoże w odnalezieniu właściwej ścieżki!

Rożnow

Trasa różowa wysokosc Strona

Rekord trasy: Maciek Niwiński 31.28 (autor) 24.XII.15r.


2. TRASA POMARAŃCZOWA     Szlakpomar

długość 6,75 km

podbiegi w pionie 197 m

Opis: startujemy w prawo od wirtualnej „tablicy informacyjnej”, czyli w przedłużeniu ul. Leśnej i po ok 180m mikro-mostek i skręt w drugie prawo w zbieg w tzw. „Zapustny Dół”, podążamy nim by po ok 800m dobiec do rozwidlenia blisko pierwszych zabudowań, my 90 w lewo w mocny 20-25m podbieg, następnie kluczymy pomiędzy drzewami w prawo blisko ogrodzenia po prawej stronie, odnajdujemy ścieżkę trawersującą ok 20m od granicy lasu trzymamy się jej ok 900-950m. Uwaga w pewnym momencie ok. 2 km trasy mocny skręt 110 w lewo w górę , uwaga jest tam też w lewo 130, ale my w mniejszą ścieżkę mocno w górę, prostopadle do nachylenia terenu – uwaga trzeba rozłożyć siły !!! podbieg ma 350m, a w pionie 100m!!! (tam można pobiegać jak w Tatrach). Nachylenie raczej nasila się i nie odpuszcza do końca. Na szczycie dobiegamy do poprzecznej ścieżki i w prawo 90, i po 10 m 90 w koleje prawo w leśny dwukołowy trakt. Podążamy nim, dwukołowy zmienia się w pojedynczy. Tutaj łatwo się zgubić. Podążając prześwitem w zaroślach ścieżka lekko skręca w lewo w górę na prawo od jakby starej szkółki leśnej(inny typ zalesienia, wąskie pnie blisko siebie, ciemno, bez trawy tylko liście). Po 15 m wbiegamy w ten teren i staramy się dostać do masywnego zwalonego drzewa po ok 100m ścieżki. Przebiegamy pod drzewem w „bramie” wyciętej w zwalonym drzewie, by wybiec na „magiczną polanę” ścieżka w lewo i po ok 100m tuż przy szutrowej drodze, skręt 160  w prawo (nawrót) i powoli w dół ścieżką na punkt widokowy na Łysej Kleszczowskiej Skale. Ścieżka prowadzi nas licznymi skrętami w kierunku miejsca odpoczynkowego, ławeczek blisko szutrowej trasy w rejonie Kleszczowa. My przecinamy ją by po drugiej stronie odnaleźć szlak i zacząć zbieg w „Wąwozie Zbrza” po minięciu bajorka i ok 200-300m skręcamy z niebieskim szlakiem w lewo w górę. Po kilkuset metrach docieramy do szutrowej trasy i razem z niebieskim szlakiem skręcamy w lewo po dwudziestu metrach znowu w las w prawo, trzymamy się razem z niebieskim i zielonym Nordic Walking. Po zbieganiu wąwozikiem i dotarciu do skrzyżowania przecinamy je na wprost i dalej dnem wąwozu do „Skrzyżowania 7 Dróg”. Tam jak w „różowej” lecz przeciwny kierunek, przecinamy asfalt kierując się przez plac w lewo, odnajdujemy podbieg pierwszą na prawo od asfaltu i w górę. Tu właśnie biegniemy z przeciwnie ukierunkowaną różową trasą. By na następnej krzyżówce skręcić w lewo, po płaskim i w dół do szerokiej szutrówki i na niej w lewo. To część z trasy „Biegu ku Rogatemu Ranczu”, po dobiegnięciu do  asfaltu w prawo i uwaga dla lubiących dołożyć sobie dystansu można po ok 100m skręcić w prawo w „różową” trasę by zrobić kombinację! Jeśli nie to finisz 100 pod zapałkę. Powodzenia!

Pomnow

Trasa pomaranczowa wysokosc Strona

Rekord trasy: Maciek Niwiński (autor) 33.23 – 23.05.2016r.


3. ZIELONA       Szlakziel

długość 13,5 km

podbiegi w pionie 417m

Opis: Trasa zaczyna się przy parkingu restauracji Grube Ryby, w jego zachodniej części, gdzie na rozwidleniu zaczyna się kilka szlaków. My zaczynamy w prawo równolegle do linii lasu po jego prawej stronie. Jeszcze przed 1km dobiegamy do pomarańczowej by z nią przebiec ok. 1km. W momencie nagłego skrętu pomarańczowej my dalej prosto, trzymając się w pobliżu granicy lasu. Przebiegamy przez asfalt – OSTROŻNIE – tu nawet rowerzysta jedzie 70km/h. Dalej prosto i około 4 km uważnie jest mylący wąwozik w lewo w górę – a my w prawo w dół by po ok.100m przebiec przez przecinkę w zwalonych drzewach i dalej za ścieżką. Dobiegamy do podbiegu wąwozem i do skutku – w momencie odbicia w prawo jest wapienny, biały kamień. Potem trochę po równym by szybko przejść w stromy zbieg w kierunku drogi 79. Dobiegamy prawie do drogi i w lewo do góry. Trasa poprowadzi nas sama do momentu gdzie zanika. My obieramy trasę lekko w lewo pod zwalonym drzewem by po chwili podbiegu wbiec do skalano-glinianego amfiteatru. Przecinamy go by po drugiej stronie odnaleźć strome wyjście z wyrobiska i dalej ścieżkę w dół ze zwalonym drzewem. Dołączamy się do szerszej ścieżki i dalej do skrzyżowania, my w lewo w górę, a następnie po 100-200m wbiegamy w drugi wąwóz w lewo (pierwszy jest ze zwalonym drzewem na początkowym odcinku-mijamy go). Poprowadzi nas do wąwozików w ostatnim odcinku lasu – my w pierwszym wąwozie lekko w prawo i na wprost, na ścianę kilkumetrową by wydostać się z wąwozu. Potem po płaskim i po kilkudziesięciu metrach zakręt w lewo, skok przez drzewo i solidnie w górę. Jesteśmy w ok. 6 km. Po prawej koniec lasu za dosyć szerokim wąwozem, na szczycie w lewo i zaraz mocno w dół i znowu w górę. Teraz trzymamy się granicy górnej lasu, ścieżka prowadzi Nas dosyć oczywiście. CDN

Zielona

Zielona wysokosc

Rekord trasy:  Maciej Niwiński (autor) 1:11.36 – 16.05.2016r.


4.ŻÓŁTA Szlakżółty

długość 2,1 km

podbiegi w pionie 91m

Opis: Trasa zaczyna się w okolicy nieczynnej Restauracji Kmita, na nowo-wyasfaltowanej ul. Białych Brzóz ok 50m na prawo od rozwidlenia dróg. Po prawej stronie drogi znajduje się odbijająca w prawo ścieżka, będąca także częścią trasy Biegu ku Ranczu. Start w miejscu końca asfaltu. Po 30-40 m odbijamy mocno w prawo, solidnym podbiegiem. Ścieżka ciągnie się lawirując w lesie na szczyt Skały Kmity z charakterystycznym pamiątkowym krzyżem. Do tej pory biegniemy razem z żółtą ścieżką dydaktyczną. W tym miejscu nie skręcamy w lewo, a biegniemy prosto by po pewnym czasie dobiec do okolic Rogatego Rancza i trasy Biegu ku Ranczu w jej  bardzo początkowym odcinku. Skręcamy w lewo i trzymamy się trasy Rancza. Ścieżka wznosi się powoli i w momencie osiągnięcia szczytu podbiegu kieruje nas pierwszym wąwozem łukiem w prawo. Pod koniec wąwozu następuje nagły skręt w lewo w drugi dłuższy od poprzedniego wąwóz. W tej chwili jest tam dużo liści gałęzi i ukrytych kamieni – wskazana ostrożność podczas biegu. Gdy wybiegamy z wąwozu pętla zamyka się i następuje koniec w miejscu startu.

Trasa może być świetnym alternatywą wydłużenia wszystkich kombinacji różowej trasy.

Żółta Żólta profil

Rekord trasy:  Maciej Niwiński 13.58 – 24.05.2016r.


 

Proponujemy także warianty łączące tras:

1. RÓŻOWOPOMARAŃCZOWY

Szlakroż Szlakpomar

długość 12,33 km 

podbiegi w pionie 403 m

Moment połączenia tras w opisie trasy różowej.

rozpo1

Profil roz pom

Rekord trasy: Maciek Niwiński(autor) 1:04.41


2. POMARAŃCZOWORÓŻOWY

Szlakpomar Szlakroż

długość 12,55 km

podbiegi w pionie __ m

Moment połączenia tras w opisie trasy pomarańczowej.

Rekord trasy: Łukasz Malinowski, Maciek Niwiński (autor) 1:16.49


3. ZIELONORÓŻOWA

Szlakziel Szlakroż

długość 20,2 km

podbiegi w pionie 621 m

Trasa zaczyna się jak zielona i w momencie wbiegnięcia ok 12-13km do Zapustnego Dołu odbijamy w prawo a potem na szutrowej drodze w lewo pod „zapałkę”. Następnie zaliczamy prawie całą różową, by tuż przed końcem odbić prosto przez szutrówkę w Zapustny Dół. po kilkuset metrach jesteśmy znowu na zielonej. Na oparach finiszujemy pod Grube Ryby!

Ziel-różowa

Ziel-roz wysoko

Rekord trasy:  Adam Ludwikowski  2:23.19


4.RÓŻOWOŻÓŁTA

Szlakroż   Szlakżółty

długość 8,3 km

podbiegi w pionie 298 m

Trasa zaczyna się jak różowa, a moment  kiedy zbliżamy się do karkołomnego skrętu i „zeskoku” na parking pod Restauracją Kmita. 10-15 m przed skrętem jest wąwóz który jest logicznym przedłużeniem ścieżki. Podążamy nim kilkadziesiąt metrów by dobiec do nowo-powstałej asfaltowej drogi. Skręcamy w lewo i po kilkudziesięciu metrach skręt w prawo i włączamy się w żółtą trasę. Po zaliczeniu żółtej biegniemy asfaltem do parkingu i w lewo z parkingu na różowy podbieg. Jest to dobra alternatywa ominięcia ostrego „zeskoku”, za cenę ok. 2,5 km.

Różowo-żółta Wysokosc (2)

Różowo-żółta Wysokosc

Rekord trasy: Maciek Niwiński(autor) 45.06 – 16.06.2016r.


5.ZIELONORÓŻOWOŻÓŁTA

  Szlakziel   Szlakroż   Szlakżółty

długość 21,5 km

podbiegi w pionie 678 m

Start jak zielona i w drodze powrotnej ok 11.8km wbiegając do Zapustnego Dołu w prawo do góry i dalej na szutrówkę po Zapałkę. Dalej jak różowo-żółty wariant. Pod koniec różowej części zamiast finiszować pod Zapałkę biegniemy znowu do Zapustnego Dołu by włączyć się w zieloną i skończyć pod Grubymi Rybami.

Zielono-różowo-żółta Zielono-różowo-żółta profil

Rekord trasy: Maciek Niwiński(autor) 2:25.28 – 26.06.2016r.


 

PS.: Ze względu na brak oznaczeń proponuję, chętnym możliwość przebiegnięcia tras ze mną, po wcześniejszym umówieniu się mailowo. W razie jakichkolwiek niejasności, wątpliwości i problemów służymy informacją. Prosimy także o aktualizację rekordów i przysyłanie swoich osiągnięć na naszych trasach.

Kontakt:  Maciek Niwiński macniw@interia.pl